Quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần vật tư Mỏ Địa chất
Ngày đăng: 10:39 - 31/05/2017 Lượt xem: 1.041
Công ty cổ phần Vật tư Mỏ Địa chất được thành lập từ năm 1960, lúc đầu có tên là Cục cung cấp thuộc Tổng Cục địa chất, đến năm 1970 được đổi thành Cục vật tư Địa chất. Theo quyết định số 161CP/QĐ-CP ngày 28 tháng 06 năm 1978 của Hội đồng Chính phủ về việc “ thành lập và sửa đổi một số tổ chức của Tổng Cục Địa chất, Công ty được đổi tên là Công ty vật tư Địa chất, thuộc Tổng cục địa chất và ngày 01 tháng 8 năm 1987 Công ty được đổi tên là Công ty vật tư Mỏ Địa chất theo Quyết định số 116/HĐBT Nghị định của Hội Đồng Bộ Trưởng về  “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng Cục Địa chất”.
 
Thực hiện Nghị định số 388/HĐBT về  “Thành lập lại các doanh nghiệp Nhà nước”, công ty Vật tư Mỏ Địa chất đã được thành lập lại theo Quyết định số 311 QĐ/TCCBĐT, ngày 25/05/1993 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp nặng (nay là Bộ Công Nghiệp).
Do yêu cầu của công tác tổ chức và quản lý, ngày 15 tháng 08 năm 1997, Bộ trưởng Bộ công nghiệp có quyết định 1252/QĐ-TCCB  về việc chuyển công ty Vật tư Mỏ-Địa chất sang Tổng công ty khoáng sản Việt Nam.
 
Thực hiện quyết định số 125/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về việc “Phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới Tổng công ty Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ công nghiệp giai đoạn 2003-2005”, ngày 13 tháng 10 năm 2003 Bộ công nghiệp có Quyết định số 163/2003/QĐ-BCN về việc “ Chuyển công ty Vật tư Mỏ- Địa chất thành Công Ty Cổ Phần Vật Tư Mỏ - Địa Chất ”.
 
Sau khi chuyển đổi thành Công ty cổ phần thì Công ty vẫn là Công ty có tư cách pháp nhân hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có tài khoản riêng mở tại Ngân hàng đầu tư và phát triển, chi nhánh Bắc Hà Nội, có con dấu riêng để giao dịch theo điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, tự chủ về tình hình tài chính của mình.
Tin tức liên quan
23/04/2021 235 lượt xem
Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất thông tin các nội dung liên quan họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Chi tiết tại file đính kèm
31/05/2017 1.427 lượt xem
Công ty đã tiếp nhận toàn bộ các vật tư thiết bị nhập của nước ngoài ( theo các hợp đồng, Nghị định Nhà nước ký với Nước ngoài ), tổ chức quản lý, khai thác, dự trữ, bảo quản và cung ứng phục vụ kịp thời các vật tư thiết bị theo yêu cầu tìm kiếm thăm dò của các đơn vị địa chất.
31/05/2017 1.488 lượt xem
Vừa qua, tại Lào Cai, Công ty CP đồng Tả Phời - Chủ đầu tư cùng liên danh Nhà thầu đã tổ chức Lễ ký kết thực hiện Gói thầu số 10: “Thiết kế BVTC-DT, cung cấp lắp đặt thiết bị và vận hành chạy thử (nhà máy tuyển)” thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy tuyển đồng Tả Phời.