Vật tư khai thác than
Thiết bị máy móc, vật tư do MGEC cung cấp hiện đang có mặt tại nhiều tỉnh thành trong cả nước