Tin từ chuyên ngành
15/03/2018 82 lượt xem
Các điều kiện địa chất công trình ảnh hưởng trực tiếp đến việc khảo sát công trình, khai thác, thực hiện và sử dụng. Điều kiện địa chất công trình như thế nào là phù hợp và thuận lợi nhất cho việc khảo sát?
22/11/2017 415 lượt xem
Khảo sát xây dựng là hoạt động kiểm tra, đo dạc, thị sát, phân tích, đánh giá toàn diện về khu vực xây dựng. Xem thêm chi tiết đơn giá khảo sát xây dựng.
08/11/2017 283 lượt xem
Mặt cắt địa chất công trình hay mặt cắt địa chất là mặt phẳng giả thiết được cắt qua một điểm lộ địa. Cũng có thể gọi đây là lát cắt địa chất
27/10/2017 168 lượt xem
Máy khoan thủy lực furukawa là một trong những thiết bị máy khoan thủy lực mạnh mẽ. Nhiều người muốn tìm mua bán máy khoan thủy lực furukawa
26/10/2017 1.852 lượt xem
Nhiều người chưa biết 1 xào bang bao nhiêu mét vuông, 1 hecta bằng bao nhiêu mét vuông? Quy đổi 1 hecta bằng bao nhiêu m2