GIỚI THIỆU CHUNG
Ngày đăng: 11:32 - 31/05/2017 Lượt xem: 2.580
Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất được thành lập từ tháng 6 năm 1960 với tên gọi ban đầu là Cục Cung cấp.

Trong giai đoạn từ năm 1960 - 1987, Công ty là đơn vị làm nhiệm vụ cung ứng vật tư thiết bị chuyên dụng phục vụ các đơn vị khảo sát, tìm kiếm và thăm dò địa chất thuộc Tổng cục Địa chất Việt Nam. Công ty thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận toàn bộ các vật tư, thiết bị nhập từ nước ngoài (theo các hợp đồng của Nhà nước ký với các nước), tổ chức quản lý, khai  thác, dự trữ, bảo quản và cung ứng phục vụ kịp thời theo yêu cầu tìm kiếm thăm dò của các đơn vị địa chất. Trong thời kỳ này, công việc tiếp nhận, cung ứng vật tư thiết bị gặp rất nhiều khó khăn do chiến tranh phá hoại của Mỹ và điều kiện cơ sở hạ tầng thấp kém. Nhưng với sự quyết tâm khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất , năng động, sáng tạo với trách nhiệm cao Công ty đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao, Công ty đã được Nhà nước tặng thưởng 04 Huân chương (01 Huân chương lao động hạng Nhì, 01 Huân chương lao động hạng Ba, 02 Huân chương chiến công hạng Ba) và được Tổng cục Địa chất tặng cờ, bằng khen về thành tích “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Giai đoạn từ năm 1987 - 1997, Công ty là đơn vị thuộc Cục Địa chất, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, bảo quản dự trữ và cung ứng vật tư thiết bị phục vụ ngành địa chất Việt Nam. Bên cạnh đó, Công ty từng bước hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường và vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao, đạt mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Công ty đã được Bộ Công nghiệp nặng và Cục Địa chất tặng cờ thi đua và bằng khen về thành tích suất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Giai đoạn từ năm 1997 - 2003, Công ty là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam - TKV, thực hiện hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường. Công ty luôn đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động. Công ty được Bộ Công nghiệp tặng cờ thi đua, bằng khen và được Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam - TKV tặng cờ thi đua và bằng khen về thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Từ năm 2004, Công ty thực hiện cổ phần hóa và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Mô hình quản trị Công ty được thay đổi theo hướng tiên tiến, hiện đại, Công ty được tăng quyền chủ động trong hoạt động kinh doanh, hội nhập quốc tế và luôn giữ vững là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp vật tư thiết bị trong ngành mỏ địa chất và khoáng sản.