Thành tích đạt được của Công ty Cổ phần vật tư Mỏ Địa chất

Ngày đăng: 10:07 - 31/05/2017 Lượt xem: 1.794
Từ 1960 – 1987 Là đơn vị làm nhiệm vụ cung ứng vật tư, thiết bị chuyên dụng phục vụ các đơn vị khảo sát, tìm kiếm và thăm dò thuộc Tổng cục Địa chất Việt nam.
 
Công ty đã tiếp nhận toàn bộ các vật tư thiết bị nhập của nước ngoài ( theo các hợp đồng, Nghị định Nhà nước ký với Nước ngoài ), tổ chức quản lý, khai  thác, dự trữ, bảo quản và cung ứng phục vụ kịp thời các vật tư thiết bị theo yêu cầu tìm kiếm thăm dò của các đơn vị địa chất. Trong thời kỳ này công việc tiếp nhận, cung ứng vật tư gặp rất nhiều khó khăn do chiến tranh phá hoại của Mỹ và cơ chế, cơ sở hạ tầng thấp.v.v. Nhưng với sự quyết tâm khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất , năng động, sáng tạo với trách nhiệm cao Công ty đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao,Công ty được Nhà nước tặng thưởng  04 huân chương  (01 Huân chương lao động hạng nhì, 01 huân chương lao động hạng ba, 02 huân chương chiến công hạng ba) và được Tổng Cục Địa chất tặng cờ, bằng khen về thành tích “hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao”.
 
Từ 1987 – 1997 là đơn vị thuộc Cục địa chất, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, bảo quản dự trữ và cung ứng vật tư thiết bị phục vụ ngành Địa chất Việt Nam, Công ty đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ giao với mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, thực hiện cơ chế thị trường, kinh doanh sản xuất đã có hiệu quả cao hơn. Trong thời gian này Công ty được Bộ Công nghiệp nặng và cục Địa chất tặng cờ thi đua và bằng khen về thành tích suất sắc trong kinh doanh sản xuất. 
 
Từ 1997 – 2003 là đơn vị thuộc Tổng Công ty khoáng sản Việt nam, thực hiện kinh doanh sản xuất theo cơ chế thị trường, Công ty đã thực hiện kinh doanh theo cơ chế thị trường, với mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước trên 16%, bảo toàn vốn, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, Công ty được Bộ công nghiệp tặng cờ thi đua, Bằng khen, Tổng công ty khoáng sản –TKV tặng cờ thi đua và bằng khen thành tích suất sắc trong kinh doanh sản xuất.
 
Từ năm 2004 đến nay, Công ty chuyển thành Công ty cổ phần, Nhà nước giữ cổ phần chi phối ( 51/49% ). Từ khi chuyển sang Công ty cổ phần Công ty luôn hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, với mức tăng trưởng năm sau tăng hơn năm trước 16 – 20%, việc làm và thu nhập của người lao động ổn định và đảm bảo mức cổ tức từ 12 – 15%/năm. Trong các năm chuyển thành Công ty cổ phần, Công ty được Bộ Công nghiệp tặng bằng khen và Tổng Công ty tặng cờ thi đua và bằng khen về thành tích hoàn thành suất sắc nhiệm vụ kinh doanh sản xuất.
Tin tức liên quan
23/04/2021 547 lượt xem
Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất thông tin các nội dung liên quan họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Chi tiết tại file đính kèm
31/05/2017 1.337 lượt xem
Công ty cổ phần Vật tư Mỏ Địa chất được thành lập từ năm 1960, lúc đầu có tên là Cục cung cấp thuộc Tổng Cục địa chất, đến năm 1970 được đổi thành Cục vật tư Địa chất.
31/05/2017 1.928 lượt xem
Vừa qua, tại Lào Cai, Công ty CP đồng Tả Phời - Chủ đầu tư cùng liên danh Nhà thầu đã tổ chức Lễ ký kết thực hiện Gói thầu số 10: “Thiết kế BVTC-DT, cung cấp lắp đặt thiết bị và vận hành chạy thử (nhà máy tuyển)” thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy tuyển đồng Tả Phời.