Dung dịch khoan

Mã sản phẩm:
Trong ngành địa kỹ thuật và địa chất dầu khí, dung dịch khoan là một chất lưu được sử dụng để khoan các hố khoan trong lòng đất.
Thông tin sản phẩm

Dung dịch khoan là một chất lưu được sử dụng để khoan các hố khoan trong lòng đất, thường được sử dụng trong khi khoan các giếng dầu và khí thiên nhiên trên các giàn khoan, chúng cũng được dùng cho các hố khoan đơn giản hơn như giếng nước.
Có 3 nhóm dung dịch khoan chính gồm: dung dịch khoan gốc nước, gốc dầu và gốc khí, trong đó có nhiều loại khí có thể sử dụng được.
Các chức năng chính của dung dịch khoan là tạo áp lực thủy tĩnh để chống lại áp lực chất lưu từ tầng đất đá tràn vào giếng khoan, giữ cho choòng khoan mát và sạch trong khi khoan, mang mùn khoan ra khỏi hố khoan và tránh kẹt cần khoan do các vật liệu này gây ra. Dung dịch khoan còn được sử dụng trong các trường hợp đặc biệt (pha chế tạo ra các tỷ trọng khác nhau) để tránh làm sụp thành hố khoan và hạn chế ăn mòn dụng cụ khoan.

Sản phẩm liên quan
Liên hệ mua hàng