Bơm trục đứng PN.PNL

Mã sản phẩm:
Dòng bơm PN. PNL là bơm bê tông dạng nằm đơn cấp có kết cấu đơn giản đáng tin thường được sử dụng trong ngành khai thác, có thể hút các loại cát, vữa, tỷ trọng các chất có thể hút được nên đến 50- 60%
Thông tin sản phẩm
Loại Hình
 
1 PNL
2 PNL
3 PNL
4 PNL
6 PNL
Loại Hình
 
 
 
 
Lưu lượng
m3/h
Độ cao hút
M

Tốc độ quay
Công suất bơm
%
Công suất
kw
Đường kính
Công 
suất     
Công
suất    
1 PNL 7.2
12
16
14
13
12
1430 21
30
35
1.3
1.41
1.5
3 204
2 PNL 30
47
58
22
19
17
1450 33
39
39
 
5.45
6.25
6.9
11 265
3 PNL 54
108
151
26
21
15
1470 32
42
37
12
14.7
16.7
22 300
4 PNL 100
150
200
41
39
37
1470 46
55
61
24.3
29
33.1
37 340
6 PNL 230
280
320
27
26
25
980 56
60
62
30.2
33
35.2
55 420
 

Sản phẩm liên quan
Liên hệ mua hàng