Tin từ chuyên ngành
07/10/2017 1.606 lượt xem
Các tiêu chuẩn khảo sát địa hình công trình giao thông do nhà nước quy định có trong tiêu chuẩn khảo sát địa chất, địa hình. Hiện có 6 tiêu chuẩn
07/10/2017 782 lượt xem
Tiêu chuẩn khoan khảo sát địa chất công trình là gì? Tiêu chuẩn khảo sát địa chất công trình, hãy xem mẫu báo cáo khảo sát địa chất công trình chi tiết
05/10/2017 333 lượt xem
Máy nén bê tông điện tử giá rẻ, bán máy nén bê tông cũ chất lượng cao, vận hành tốt. Dòng máy nén bê tông tya 2000, máy nén bê tông 2000kn, 3000kn,
05/10/2017 743 lượt xem
Thông số kỹ thuật máy khoan xj 100 chi tiết, đây là thiết bị khoan khảo sát địa chất công trình hiện đại, sử dụng máy khoan xj 100 để khảo sát địa chất hiệu quả
04/10/2017 605 lượt xem
Hướng dẫn báo cáo khoan địa chất công trình hoàn chỉnh nhất, mẫu báo cáo khảo sát công trình trong hồ sơ báo cáo khảo sát địa chất để bàn giao